Contact Supplier

   เรา คือ ผู้ผลิตเครื่องสำอางและรับสร้างแบรนด์มืออาชีพ ที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังการเพิ่มมูลค่าสินค้า และความสำเร็จของลูกค้าเป็นเป้าหมายสูงสุด
เราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ ได้แก่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KAPI)

   แลปมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น I.T.O. LABORATORY CO., LTD. และ FUJI – SANGYO CO., LTD. และเป็นองค์กรที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาองค์กร โดย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พร้อมเป็นสมาชิกหลักที่สนับสนุน สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย นอกจากนี้เรายังมีโครงงานวิจัยและโครงการจดสิทธิบัตรร่วมกับหน่วยของภาครัฐชั้นนำอีกหลายหน่วยงาน

   การทำงานอย่างจริงจังและใส่ใจทุกขั้นตอน ควบคู่ไปกับการบริหารอารมณ์ที่ดีทำให้เรามีจิตใจที่พร้อมให้การบริการ และใส่ใจถึงคุณภาพงานอยู่เสมอเพื่อที่จะทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันสู่ความสำเร็จของทั้งทีม นี่จึงทำให้ Quality Plus มีอัตราเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่ง และจะก้าวต่อไปในฐานะผู้นำที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตสกินแคร์

   เพราะความสำเร็จขององค์กร ไม่ได้วัดกันแค่เพียงตัวเลข แต่หมายถึงความสุขของผู้ที่ร่วมงานกับเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งลูกค้า หรือแม้แต่ทางฝั่ง Supplier ซึ่งคอยสนับสนุนเราเป็นอย่างดีเรื่อยมา เพื่อให้ Quality Plus สามารถผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ อย่างเช่นที่เคยเป็นเรื่อยมา

Contact for Supplier

 

  Quality Plus Aesthetic International Limited. 179/18-20 road. NawongPrachaPattana Sikan Don Muang, Bangkok 10210
  Tel.         02-565-5985-7
fax.         02-565-5724
  Mobile :  (+66)81-589-8111
              (+66)81-780-4758
  Email   :  supukchaya@qualityplus.co.th,
      
  Line-id :